لیگ بی بی وا

لیگ بی بی وا

بازی ها

۱۳۹۹-اردیبهشت-۱۱ ۰۰:۰۰ قبل از ظهررئال مادرید
۱۳۹۸-آبان-۰۹ ۰۰:۰۰ قبل از ظهربارسلونا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهرآتلتیکو مادرید
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهررئال مادرید
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهرسویلا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهرآتلتیکو مادرید
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهربارسلونا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۰۰:۰۰ قبل از ظهررئال مادرید

نتایج

3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
3:2 ۱۴۰۲-مهر-۰۳ ۰۵:۰۴ بعد از ظهر
NoTEAMPWDLGSGA+/-PTS
1بارسلونابارسلونا38 304411021+8994
2رئال مادریدرئال مادرید38302611838+8092
3آتلتیکو مادریدآتلتیکو مادرید38 23966729+3878
4والنسیاوالنسیا38221157032+3877
5سویلاسویلا3823787145+2676
6ویارئالویارئال381612104837+1160
7باشگاه آتلتیکباشگاه آتلتیک381510134241+155
8مالاگامالاگا38148164248-650

فهرست تیم

باشگاه آتلتیک

باشگاه آتلتیک

ویارئال

ویارئال

سویلا

سویلا

والنسیا

والنسیا

آتلتیکو مادرید

آتلتیکو مادرید

بارسلونا

بارسلونا

رئال مادرید

رئال مادرید